Flora i wegetacja

Pszaw-Chewsuretia położona jest na granicy Kaukazu Centralnego i Wschodniego. Wpływy środowiskowe obu regionów powodują, że lokalna flora jest niezwykle różnorodna, składa się z ponad 1000 gatunków roślin. Formacje roślinne zróżnicowane są według stref klimatycznych oraz główną granią Kaukazu. Na obszarach Pszawi oraz Piraketi Aragwi) istnieją następujące strefy: 1. Strefa lasów górskich, porośniętych bukiem, dębem i grabem. 2. Strefa subalpejska, z … Czytaj dalej

Pirikita Chewsureti

Góry Północnej Chewsuretii zbudowane są głównie ze skał jurajskich, przede wszystkim łupków. W okolicach wsi Czimga i na stokach Kalotany można znaleźć pojedyncze formacje zbudowane z diabazów i porfirów. Podobne skały spotykamy nieco bardziej wschód, na stokach grzbietu Tanie. Z lodowców Kalotany wypływają źródła strumieni Czimgisckali, Achielisckali i Czchanty, lewych dopływów Asy. W dolinach Argunu i Asy można … Czytaj dalej