ყოველკვირეული ჟურნალი „ჴევსურები”, N1

ყოველგვარი შესავლის გარეშე, წარმოგიდგენთ ყოველკვირეული ჟურნალი „ჴევსურების“ პირველ ნომერს, სადაც იხილავთ: პოლიტიკა: „აქ აღარც თორღვა ძაგანია“, – აცხადებენ დუშეთის მუნიციპალიტეტში. ხევსურები მთავრობის წინააღმდეგ გამოსვლებს იწყებენ – Shatilitour-ი კარვების ქალაქით იმუქრება. კრიმინალი: ვის გამო იკეჭნავა ხატობას გაგამ თორღვასთან და ვინ ააფრიალა მანდილი? ბერდიას ყელთან შვიდი ნაჭრევი აქვს; გაგიჟებულმა მინდიკაურმა მშობლებთან ჯერ იკეჭნავა, შემდეგ ამოხოცა. „ყვითელი გვერდი“: … Czytaj dalej

Historia Chewsurów

Besik Charanauli zwraca się do Zuraba Eristawiego: Należy przyznać jedno: to wielkie szczęście, że udało ci się spotkać ludzi, którzy nie posiadają nic oprócz jałowej ziemi i poezji. Ci ludzie pokonali cię, nie dali ci zabrać nawet małego kawałka swej ojczystej ziemi, a głęboka nienawiść, jaką do ciebie żywili, unieśmiertelniła twe imię po wsze czasy. Od niepamiętnych czasów Chewsurowie byli … Czytaj dalej

Chewsuretia

Na Wschodnim Kaukazie, po północnej i południowej stronie głównego działu wodnego Kaukazu żyją Chewsurowie – lud o wyjątkowych dziejach i charakterze, którego dramatyczny żywot i odmienne od innych tradycje od zawsze były przedmiotem zainteresowania naukowców oraz źródłem inspiracji dla pisarzy i poetów. Jeszcze sześćdziesiąt kilka lat temu w Chewsuretii można było zetknąć się z wojownikami rodem ze średniowiecza, odzianymi … Czytaj dalej