ფარაგი | KHEVSURETI

Talavari (Garments)

The Khevsuris call their national dress talavari. The talavari is made of homespun woolen cloth (“toli”). The cloth for talavari,

Read more

ტალავარი

ხევსურის “ახირებული ჩაცმა-დახურვა… განსაცვიფრებელია და საინტერესოა თვით უცხო კაცთათვისაც და მეტადრე ჩვენ ქართველებისათვის. (ალ. ყაზბეგი) რომელ ხალხებსა და ცივილიზაციებს არ

Read more