კოპალა | KHEVSURETI

Poetry

Khevsureti is the mother country of folk poetry which, beyond all doubt, bears classical lucidity. All spheres of everyday life

Read more

Mythology

Among the monuments of Khevsur oral literature held in high regard are the epics and legends on mythological themes, the

Read more

Khevsureti

In the Eastern Caucasus, on the southern and northern slopes of the Main Caucasus Watershed live the Khevsuris – an ancient Georgian

Read more

ფხოველთა უმთავრესი სალოცავი

ფხოველებს (საერთოდ კავკასიელ მთიელებს) ჰყავდათ საერთო ღვთაებანი – კოპალა, იახსარი, პირქუში, ხმალა, პირიმზე, თერგვაული, ბერი ბაადური – რომელნიც შემდგომ სათემო

Read more

ლიქოკი

ლიქოკის თემი ლიქოკის წყლის ხეობაში მდებარეობს, რომელიც ბარისახოსთან უერთდება არაგვს. ლიქოკის ხეობა იწყება შურისციხის ახალაღმოჩენილი ძველი სამაროვნითა და ლიქოკის ჭალით,

Read more