გიორწმინდა | KHEVSURETI

Healing and Agricultural Plants

Pshav-Khevsureti has a long history of natural medical practices. This is due to the isolation of the region and difficulty when

Read more

High Mountain Meadows

The meadows of Pshavi and Khevsureti are home to more than 400 species of plants. Sub-alpine meadows are located at an

Read more

მთასიქითი

მთასიქითის ხეობა საკმაოდ დიდია და დათვის ჯვრიდან ანატორამდე გრძელდება. მასში შედიან ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი სოფლები – კისტან-ლებაისკარი, გურო-გიორწმინდა და შატილ-ანატორი. ამ

Read more