Pszawia i Południowa Chewsuretia (Piraketa Chewsureti)

Południowa Chewsuretia znajduje się w basenie rzeki Aragwi Chewsurskiej. Formują ją trzy dopływy: strumień Abudelauri, wypływający z masywu Czauchi, Gorszegmisckali, którego źródła znajdują się na stokach Archoti i Anatori oraz strumień Chachmatisckali, zaczynający swój bieg pod przełęczą Datwisdżwari. Strumienie te łączą się w okolicach wsi Guli, na wysokości ok. 1650 m. W Pszawii, rzeka Aragwi Pszawska ma swoje źródła w … Czytaj dalej

Pirikita Chewsureti

Góry Północnej Chewsuretii zbudowane są głównie ze skał jurajskich, przede wszystkim łupków. W okolicach wsi Czimga i na stokach Kalotany można znaleźć pojedyncze formacje zbudowane z diabazów i porfirów. Podobne skały spotykamy nieco bardziej wschód, na stokach grzbietu Tanie. Z lodowców Kalotany wypływają źródła strumieni Czimgisckali, Achielisckali i Czchanty, lewych dopływów Asy. W dolinach Argunu i Asy można … Czytaj dalej