Arabuli ArtHouse

Arabuli ArtHouse

Arabuli ArtHouseის, როგორც სასტუმრო სახლისა და კულტურის ცენტრის მთავარი ფუნქცია არის ხევსურეთში არსებული ეთნო, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კვლევა, შესწავლა, შენახვა, განვითარება და იქ ჩასული სტუმრებისა თუ ფართო საზოგადოებისთვის სათანადოდ გაცნობა.

პროექტის მიზნები:

1.სოფელ ჩირდილში საპილოტო ხევსურული სახლის აღდგენა და გადაქცევა კულტურულ ცენტრად და აგროტურისტულ მეურნეობად
2. მრავალმხრივი და მრავალ ეტაპობრივი პროექტის განხორციელებით ხევსურეთის გაცოცხლება და განვითარება.
3. ხევსურეთის ადგილობრივი მოსახლეობის დასაქმება.
4. ხევსურეთში მოსახლეობის დაბრუნების ხელშეწყობა.
5. დაბრუნებული მოსახლეობის დასაქმების ხელშეწყობა.
6. ხევსურების დაინტერესება ინვესტიციების ხევსურეთში დასაბანდებლად.
7. მდგრადი ტურისტული ინფრასტრუქტურის ჩამოყალიბება.

Arabuli ArtHouse

Arabuli ArtHouse

Arabuli ArtHouse