ხევსური ხალხის მკურნალობა

ხევსურეთში ხალხის მკურნალობას სათანადო ყურადღება ექცევა. 1925 წელს ბარისახოში აშენდა საავადმყოფოს მშვენიერი შენობა, სადაც ფშავ-ხევსურეთის საექიმო პუნქტია მოთავსებული. აქ მუშაობს ერთი ექიმი, რომელიც მოსახლეობას მკურნალობით და წამლების მოწოდებით დიდ დახმარებას უწევს. ხევსური ექიმს აფასებს და მას ხშირად მიმართავს სამკურნალოდ. მაგრამ აქ თავიანთი ექიმბაშები ჰყავთ. განსაკუთრებით ცნობილი ხევსურეთის დოსტაქრები, რომელიც დაკეჭნილებს მკურნალობენ, დაკეჭნილი ხევსური წინათ დოსტაქართან მკურნალობდა, რადგანაც ამ უკანასკნელს შეეძლო გამოერკვია ჭრილობის სიმძიმე და ამის მიხედვით ხდებოდა დრამის გამოანგარიშებაც.
წინათ კარგი შემოსავალი ჰქონდა ხევსურეთის დოსტაქარს, რომელიც რთულ ოპერაციაში 5-10 ძროხის საფასურს იღებდა. ამიტომ ხევსურეთში ბევრი ეტანებოდა დოსტაქრობას და მათ შორის იყო გამორჩეული დოსტაქრებიიც, რომლებიც რთულ ოპერაციებს და თავის ქალის ტრეპანაციასაც კი აკეთებდნენ.
დღეს კი დამკეჭნელი ხევსური, თუ დაკეჭნილი მეშუღლე თავში არ არის დაჭრილი, დახმარებისათვის ექიმს მიმართავს, რადგანაც მკურნალობაში არაფერი ეხარჯება და არც ხევსურული რჯულით გათვალისწინებული საფოთლე (საექიმო) დრამა გადახდება. მაგრამ თუ ჭრილობა თავშია, მეშუღლეს დაჭრილი გასასინჯად ჯერ დოსტაქართან მიჰყავს და აქ ჭრილობის სიმძიმის მიხედვით მან დრამა უნდა გადაიხადოს. შემდეგ დაჭრილი ექიმთან მკურნალობს, რაც დამჭრელს გაცილებით იაფი უჯდება, ვიდრე ხევსური დოსტაქარი. მაგრამ ესეც შეთანხმებაზეა დამოკიდებული და ზოგჯერ თავში დაკეჭნილი ექიმთან არ წავა და დოსტაქართან არჩევს მკურნალობას. ამიტომ თავზე მძიმე ჭრილობის დროს ხევსური დღესაც თავის დოსტაქართან წამლობს. ამ დოსტაქრებს შორის შორის ცნობილია არხოტელი ალეკა ოჩიაური, ქობულოელი მგელიკა ლიქოკელი და შატილელი გუგუა ჭინჭარაული

მომზადებულია სერგი მაკალათიას წიგნის ”ხევსურეთი”-ს მიხედვით

1 thought on “ხევსური ხალხის მკურნალობა”

  1. ცნობილია ს. ჯუთაში გადასახლებულ ამღელი ოჯახი, რომლებიც თავის ქალის ტრეპანაციას აკეტებდნენ. ამაზე წერდნენ ჯერ კიდევ 60-70-იან წლების სსრკ პრესაში. (მგონი წიკლაურები)

Comments are closed.