Medycyna ludowa

Częste obrażenia oraz rany powstałe od kul lub broni białej powodowały, że sztuka lekarska była wśród Chewsurów intensywnie wykorzystywana i bardzo ceniona. Lokalni znachorzy zgłębiali tajniki kunsztu swych poprzedników, rozwijali wiedzę medyczną i przekazywali ją następnym pokoleniom. W medycynie wykorzystywali miód, wosk pszczeli, rośliny, różne części ciał ptaków i zwierząt, mocz, kamienie i wiele innych naturalnych środków. Uśmierzali ból i znieczulali operowanych mocną wódką o ostrym zapachu, tak zwaną „pokrzywówką”. Na jej bazie przygotowywano również lecznicze mikstury. Szczególnie warte uwagi są przeprowadzane w Chewsuretii przez lokalnych znachorów, w większości przypadków udane, operacje trepanacji czaszki, wykonywane wprawdzie prymitywnymi narzędziami, lecz ze znajomością sztuki medycznej. W niedalekiej przeszłości w Chewsuretii działało kilku znanych znachorów, takich jak Mgelika Likokeli, Aleka Ocziauri, Gugua Czinczarauli czy Badzia Czinczarauli.