Pszawia i Południowa Chewsuretia (Piraketa Chewsureti)

Południowa Chewsuretia znajduje się w basenie rzeki Aragwi Chewsurskiej. Formują ją trzy dopływy: strumień Abudelauri, wypływający z masywu Czauchi, Gorszegmisckali, którego źródła znajdują się na stokach Archoti i Anatori oraz strumień Chachmatisckali, zaczynający swój bieg pod przełęczą Datwisdżwari. Strumienie te łączą się w okolicach wsi Guli, na wysokości ok. 1650 m. W Pszawii, rzeka Aragwi Pszawska ma swoje źródła w okolicach góry Borbalo. Terytorium Pszawii oraz Piraketa Chewsureti uformowane jest głównie ze skał jurajskich, głównie łupków, gdzieniegdzie pojawiają się intruzje ze skał magmowych. Niższe partie basenu Aragwi Pszawskieji piaskowca.