ფშავი და პირაქეთი ხევსურეთი

ფშავის არაგვი სათავეს მთა ბორბალოდან ღებულობს. პირაქეთ ხევსურეთს მდინარე ხევსურეთის არაგვის მთელი აუზი უჭირავს. ხევსურეთის არაგვი შედგენილია სამი მდინარით, რომლებიც სოფელ ღულის მიდამოებში, ზღვის დონიდან 1600-1700მ-ზე ერთდებიან. ესენია მდინარე აბუდელაური, რომელიც ჭაუხის მყინვარებიდან გამოედინება, ოდნავ უფრო ზევით მას უერთდება გორშეღმისწყალი, რომელიც არხოტისა და ანატორის უღელტეხილების კალთებიდან მოედინება, აღმოსავლეთიდან კი მოედინება ხახმატისწყალი, რომელიც სათავეს დათვისჯვრის მასივიდან იღებს. ფშავის და პირაქეთი ხევსურეთის ტერიტორია იურული, ცარცული და პალეოგენური ნაფენებით*.

* იურული პერიოდი დაიწყო 195 მილიონი წლის წინ და დასრულდა 140 მილიონი წლის წინ. ცარცული პერიოდი – 135-137 მილიონი წლიდან 70-67 მილიონ წლამდე. პელეოგენური პერიოდი დაიწყო 67 მილიონი წლის წინათ და გრძელდებოდა 42 მილიონი წელი.