Flora i wegetacja

Pszaw-Chewsuretia położona jest na granicy Kaukazu Centralnego i Wschodniego. Wpływy środowiskowe obu regionów powodują, że lokalna flora jest niezwykle różnorodna, składa się z ponad 1000 gatunków roślin. Formacje roślinne zróżnicowane są według stref klimatycznych oraz główną granią Kaukazu. Na obszarach Pszawi oraz Piraketi Aragwi) istnieją następujące strefy:
1. Strefa lasów górskich, porośniętych bukiem, dębem i grabem.
2. Strefa subalpejska, z lasami subalpejskimi, krzewami wysokogórskimi, wysokimi trawami oraz łąkami.
3. Strefy alpejskie porośnięte łąkami oraz krzewami wysokogórskimi.
4. Strefa subniwalna, z roślinami piętra turniowego.
W dolinach rzek Asa oraz Arghuni (Pirikiti, czyli Północnej Chewsureti), poza wymienionymi, na niewielkich obszarach powyżej 3500 m są obecne formacje strefy niwalnej (śnieżnej). W Północnej Chewsuretii dominują lasy sosnowe, których niemal nie spotykamy po południowej stronie Kaukazu. Z kolei nie występują na jej terytorium lasy bukowe, szeroko rozpowszechnione na południowych stokach Grzbietu Chewsurskiego, w dolinie rzeki Aragwi, na wysokości 1000–2200 m n.p.m. Północne doliny Asy i Argunu różnią się roślinnością również między sobą: w dolinie Asy nie występują lasy dębowe, z powodu braku wody rzadziej występują subalpejskie wysokie trawy i łąki alpejskie. Spotkać tu możemy za nych na suchy klimat.