Subalpejskie rośliny wysokotrawiaste

Ten typ roślin jest szeroko rozpowszechniony w Pszawi oraz Chewsureti. Optymalna dla nich wysokość to 1800–2200 m n.p.m. Najbardziej rozpowszechniony jest barszcz Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi), występujący licznie w Piraketi Chewsureti w okolicach skał Roszki, wsi Gudani i Chachmati. Natomiast w Pirikiti Chewsureti – w okolicach Chone oraz Chachabo. Barszcz jest niebezpieczną rośliną, której soki, po kontakcie ze skórą i nasłonecznieniu mogą spowodować poważne oparzenia. Dlatego też, przechodząc między tymi roślinami należy zakryć odsłonięte powierzchnie skóry i unikać bezpośredniego kontaktu. Spośród wysokotrawiastych należy także wspomnieć o takich roślinach jak szczeć, kozłek, tojad, czy ostróżka.