Pirikita Chewsureti

Góry Północnej Chewsuretii zbudowane są głównie ze skał jurajskich, przede wszystkim łupków. W okolicach wsi Czimga i na stokach Kalotany można znaleźć pojedyncze formacje zbudowane z diabazów i porfirów. Podobne skały spotykamy nieco bardziej wschód, na stokach grzbietu Tanie. Z lodowców Kalotany wypływają źródła strumieni Czimgisckali, Achielisckali i Czchanty, lewych dopływów Asy. W dolinach Argunu i Asy można też gdzieniegdzie napotkać trawertyny – charakterystyczne formacje wapiennych skał osadowych, wyniesione ce źródła.