Łąki wysokogórskie

Łąki subalpejskie i alpejskie w Pszaw-Chewsureti są florystycznie bardzo bogate, występuje tu ponad 400 gatunków roślin, głównie ziarnistych, trawiastych i ziół. Dużo jest endemitów, reliktów, gatunków z różnych stref klimatycznych. Łąki takie występują na wysokości 1800–2900 m n.p.m. Na łąkach subalpejskich powszechnie rosną gatunki takie jak mietlica (Agrostis planifolia), bliźniczka psia trawka (Nardus stricta), kostrzewa (Festuca varia), trzcinnik (Calamagrostis arundinaceae), stokłosa (Bromus variegatus), zawilec (Anemone fasciculata), pełnik (Trollius patulus), czy krwawnik (Achillea caucasica, A. sericata). Tereny pastwisk, np. w pobliżu Boroli, Roszki, przełęczy Cubrowani czy Szatili pokryte są cenozą ciemiężycy zielonej (Veratrum lobelianum), szczawiu (Rumex alpinum) i ostrożenia (Cirsium obvalatum) W dolinie rzeki Arghuni powszechnie występują rośliny sucholubne, charakterystyczne także m.in. dla stepów górskich – różne gatunki ostnic (Stipa pulcherrima, S. capillata, S. dagestanica), bylica (Artemisia chamaemelifolia), traganek (Astragalus microcephalus). Są to formacje podobne do spotykanych na stepach północnego Kaukazu, m.in. w Dagestanie.