Klimat

Klimat w Pszaw-Chewsureti, w zależności od miejsca, jest bardzo zróżnicowany. W dolinach rzek Asa i Arghunu (Pirikiti Chewsureti) jest on zdecydowanie surowszy niż w Pszawi oraz Piraketi Chewsureti (Dolina Aragwi). Główna grań Kaukazu Wielkiego bWlokuje zimne masy powietrza z północy, wskutek czego do doliny Aragwi wilgotne powietrze napływa od południa, wschodu i zachodu – w efekcie występują zwiększone ilości opadów. W wysokogórskiej części Kaukazu dominują polarno-kontynentalne masy powietrza. Znaczenie ma także układ lokalnych wiatrów. Skomplikowany system górski Kaukazu zmienia kierunki napływu powietrza, powodując, że warunki klimatyczne mogą mocno się różnić nawet w sąsiadujących ze sobą dolinach. Duża rozpiętość wysokości, charakterystyczna dla Pszaw-Chewsuretii, jest przyczyną występowania na tym terenie wielu stref klimatycznych. Południowa Chewsuretia i Pszawia: powyżej 1500 m średnia  temperatura powietrza kształtuje się poniżej 0°C przez 5 miesięcy w roku, zaś powyżej 3600 m przez cały rok. Najwyższe temperatury notuje się w sierpniu. W środkowych partiach gór (1500–2500 m n.p.m.) lato jest dłuższe, lecz chłodne, temperatura wyższa niż 10°C panuje tu tylko przez 5 miesięcy w roku. Wyżej, aż po 3000 m, lato jest krótsze i chłodniejsze, temperatury wyższe niż 10°C notuje się tylko przez ok. 1/3 roku. Na północnym grzbiecie pasma Kaukazu opadów jest znacznie mniej, niż na południowym, lecz im wyżej, tym różnica między ilościami opadów zmniejsza się. Wysokości 1200–1800 m charakteryzuje umiarkowana wilgotność, umiarkowany klimat z chłodnym latem i bardzo zimną zimą. W styczniu temperatura powietrza waha się od -3 do -6°C, choć minimalna temperatura może spaść nawet do -28 stopni. Ilość opadów jest dość duża i waha się w przedziale 900–1400 mm. Najwięcej opadów występuje w maju, zaś wilgotność najwyższy poziom osiąga w lecie – 74–76%. Pokrywa śniegowa w zimie sięga 30–100 centymetrów i utrzymuje się na tych wysokościach przez 3–6 miesięcy w roku. Wyżej, na poziomie od 1800 do 2400 m n.p.m. dominuje umiarkowany, wilgotny klimat, z zimną zimą i krótkim, chłodnym latem. Najwięcej opadów występuje pod koniec wiosny i na początku lata, najmniej zaś w styczniu. W najcieplejsze dni temperatura osiąga 10–15°C. Roczna suma opadów wynosi 1200–1500 mm. Pokrywa śniegowa dochodzi w zimie do 2 metrów. Na wysokościach od 2400–2500 m do 3400–3500 m n.p.m lato jest krótkie, a zima surowa i długa. Średnia temperatura w styczniu spada do ok. -13°C, a w lipcu waha się między 5–10 stopni. Dodatnia temperatura panuje średnio przez 4–6 miesięcy w roku. Najniższe temperatury sięgają 30 stopni poniżej zera. Tutaj pokrywa śniegowa również może wynieść 2 metry. Na wysokości powyżej 3500 m występuje już klimat wysokogórski i zalega wieczny śnieg. Średnia temperatura w najzimniejszym miesiącu spada nawet poniżej -14°C, najwyższe temperatury nie przekraczają 5°C, zaś najniższe przekraczają -35.