ვინ იყვნენ ფხოველნი

ს. ჯანაშია წერდა: “ფხოველები დღევანდელი ფშავლები და განსაკუთრებით ხევსურებია”-ო. მაგრამ რომელიმე მხარის ფხოველად მიჩნევა არ იქნება სწორი. რამდენადაც “ფხოველთა ქვეყანა” ვრცელი და ხალხმრავალი იყო, ამიტომ “ფხოველი” (ისევე, როგორც “ქართველი”) უფრო კრებითი სახელწოდება უნდა ყოფილიყო სხვადასხვა გვარ-ტომის ხალხისა, რომელთა შორის იქნებოდნენ ფშაველნიც და ხევსურნიც. ფხოვის დაშლის შემდეგ გამოიკვეთება ორი ძლიერი ხევი, რომლებიც ცალკე ეთნიკურ კუთხეებად ჩამოყალიბდებიან. “აწ უწოდებენ ფშავ-ხევსურეთსა, რომელთა პირველ ეწოდათ ფხოველნი.”
ფხოველთა მეზობელი ქისტები ხევსურეთს გვიანობამდე “ფხიებს” ეძახოდნენ, ხოლო ფშავლებს “შუებს” (ფშავლების სოფელი “შუაფხო” უნდა წარმოსდგებოდეს შუების, ე.ი ფშავლების, ფხოვიდან).
ფხოვთან დაკავშირებული ტოპონიმები გვხვდება ქისტეთშიც: “ფხიჭოუ” – ფხოველთა ჭალა, ნასოფლარი “ფხოწეხი” – მითხოს ხეობაში (სოფელი “წიეხი” გვხვდება შუაგულ ხევსურეთშიც).
საიდან წარმოდგება სახელწოდება “ფხოვი”, უცნობია. ძირი “ფხ”, “ფხუ” თბილს, ცხელს ნიშნავს. თუ გავითვალისწინებთ ძველ ანდრეზს იმის შესახებ, რომ “წინავ ხევსურეთ თოლ არ მამდინარ, სრუ ზაფხულ ყოფილ”, შეიძლება ვთქვათ, რომ ფხოვის სახელწოდება თბილიდან, ზაფხულიდან მოდის.

მომზადებულია შოთა არაბულის წიგნის ”ისტორიული თავგადასავალი ხევსურთა”-ს მიხედვით

2 thoughts on “ვინ იყვნენ ფხოველნი”

  1. იმიტომაც ვართ ალბათ ფშავლები თბილები..მიყვარხართ ფშავ-ხევსურებოოოო…იხარეთ

  2. ფხოველთა მეზობელი ქისტები ხევსურეთს გვიანობამდე “ფხიებს” ეძახოდნენ, ხოლო ფშავლებს “შუებს” (ფშავლების სოფელი “შუაფხო” უნდა წარმოსდგებოდეს შუების, ე.ი ფშავლების, ფხოვიდან).
    ფხოვთან დაკავშირებული ტოპონიმები გვხვდება ქისტეთშიც ,გვიანობამდე ეძახდნენ იმიტომ რომ ხევსურები მისული ხალხია და სანამ კარგად შეიცნობდნენ ვინ იყვნენ ხევსურები მანამდე მათ მეხსიერებაში სიტყვა ფხიელი,(ფოხველი) ტრიალებდა,ფოხველებს ჩრდილოკავკასიელები ეძახდნენ მათი დარქმეულია ეს ტერმინი,საკითხავია ხევსურებიც თU თავიდანვე ფხოველებს უწოდებდნენ თვაინთავებს ფხოველებს,არამგონია რადგან ხევსურები ახლაც სიამაყით და მთელი სერიოზულობით ამბობენ ცნობილ გამონათქვამს “ჩვენ მაინც ხევსურები ორთ” “აი ის ხევსურები ორთ” .

Comments are closed.