ნაქადაგრები | Хевсурети ხევსურეთი-khevsureti » ნაქადაგრები khevsureti

Posts Tagged ‘ნაქადაგრები’

Poezja

Chewsuretia jest ojczyzną poezji ludowej o czystości porównywalnej z klasyczną. W chewsurskiej poezji znajdują odzwierciedlenie wszystkie aspekty życia codziennego. W wierszach zawarta jest wiedza o najdawniejszej historii tego regionu. Tworzą one prawdziwą kronikę artystyczną, której wartość po znawczo-estetyczna świadczy o wielkim wrodzonym talencie ich twórców. Wierszem czczono narodziny Chewsura i wierszem żegnano go, gdy udawał się na wieczny odpoczynek. Życie bez poezji dla […]


InstagramFatal error: Exception thrown without a stack frame in Unknown on line 0